klpeter 2009.03.17. 14:04

ACT CONSTITUTIV


ACTUL CONSTITUTIV
AL ASOCIAŢIEI SPORTIVE MASTER SKI & BIKE CLUB

 

CAPITOLUL I
MEMBRII FONDATORI ŞI SCOPUL


--------Art. 1. (1) Subsemnaţii:-----------------------------------------------------------------------------------
KLOSZ VIKTOR, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, B-dul Pandurilor, nr 72, ap. 9, judeţul Mureş, născut la data de 30.11.1967, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1671130264383, posesor al C.I. seria MS nr. 093183, eliberată de Pol. Tg. Mureş, la data de 07.06.2001,---------------------------
KLOSZ PETER, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Violetelor, nr 2, ap. 4, judeţul Mureş, născut la data de 09.07.1970, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1700709264373, posesor al C.I. seria MS nr. 317647, eliberată de Pol. Tg. Mureş, la data de 03.05.2005,---------------------------------
BAROTI-ILLYES ZSOLT, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Ion Buteanu, nr 19, ap.10, judeţul Mureş, născut la data de 20.05.1969, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1690520264396, posesor al C.I. seria MS nr. 032133, eliberată de Poliţia Tg. Mureş, la data de 04.02.2000,------------ BAROTI BEATA-AGOTA, cetăţean român, domiciliată Tg. Mureş, str. Ion Buteanu, nr 19, ap.10, judeţul Mureş, născută la data de 08.08.1974, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 2740808264416, posesoare a C.I. seria MS nr. 436405, eliberat de SPCLEP Tg. Mureş, la data de 31.08.2007,---------
FANCSALI LASZLO, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Trebely, nr 43, judeţul Mureş, născut la data de 21.11.1969, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1691121264379, posesor al C.I. seria MS nr. 293057, eliberată de Poliţia Tg. Mureş, la data de 26.11.2004,------------------------------
CSENTERI ANDRAS-LEVENTE, cetăţean român, domiciliat în Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor, nr 32, judeţul Covasna, născut la data de 20.04.1968, în Reghin, judeţul Mureş, CNP 1680420264441, posesor al C.I. seria KV nr. 183090, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 24.07.2007,----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BORKA-BALAS ATTILA, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. George Coşbuc, nr 19, ap. 10, judeţul Mureş, născut la data de 26.03.1970, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1700326264400, posesor al C.I. seria MS nr. 039830, eliberată de Poliţia Tg. Mureş, la data de 13.04.2000,----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NYULAS BERNAT-LASZLO, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, P-ţa Republicii, nr. 22, ap. 21, jud. Mureş, născut la data de 05.12. 1969, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1691205264380, identificat cu C.I. seria MS nr. 268421 eliberată de Poliţia Tg. Mureş la data de 30.06.2004,---------
BALASI ANDRAS, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Păltiniş, nr. 9, jud. Mureş, născut la data de 13.03.1967, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1670313264387, identificat cu C.I. seria MS nr. 143997, eliberată de Poliţia Tg. Mureş la data de 25.06.2002,---------------------------
ALBERT ATTILA, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Mihail Eminescu, nr. 69, jud. Mureş, născut la data de 30.10.1967, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1671030264371, identificat cu C.I. seria MS nr. 112767, eliberată de Poliţia Tg. Mureş la data de 07.11.2001 şi -------------------
ZAYZON ANDREA-ZSUZSANNA, cetăţean român, domiciliată Tg. Mureş, Aleea Cornişa, nr 8, ap. 9, judeţul Mureş, născută la data de 17.07.1974, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 274 0717264361, posesoare a C.I. seria MS nr. 196966, eliberat de Poliţia Tg. Mureş, la data de 18.06.2003, in calitate de membrii fondatori, consimţim să constituim ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MASTER SKI & BIKE CLUB organizaţie neguvernamentală, fară scop patrimonial, cu personalitate juridică, drept pentru care am încheiat, prezentul, ACT CONSTITUTIV al acesteia, potrivit cu clauzele de mai jos.-----------------------------------------------------------------------------------
--------Art. 2. (1) Fondatorii asociatiei sunt persoanele desemnate în această calitate la art.1. din prezentul ACT CONSTITUTIV.---------------------------------------------------------------------------------
--------Art. 3. (1) Asociaţia are ca scop practicarea şi promovarea sportului în general pentru îmbunătăţirea şi menţinerea unei stări de sănătate cât mai bună. Scopul Asociaţiei constă în practicarea pe scară largă, ca sport de masă a schiului, snowbordului, patinajului, montebikeului, ciclismului, triatlonului, duoatlonului, atletismului, înotului, handbalului, baschetului, voleiului, tenisului de câmp, tenisului de masă, şin a sportului în general, urmărind promovarea spiritului sportiv în rândul practicanţilor şi fără a urmării obţinerea unui profit în sens comercial. ---


CAPITOLUL II
DENUMIREA ASOCIAŢIEI

--------Art. 4. (1) Denumirea Asociaţiei este ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MASTER SKI & BIKE CLUB.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------(2) În prezentul ACT CONSTITUTIV prin termenul „Asociaţia“ sau „Asociaţie“ se înţelege subscrisa „ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MASTER SKI & BIKE CLUB”.-------------------------------

CAPITOLUL III
SEDIUL ASOCIAŢIEI

--------Art. 5.(1) Sediul Asociaţiei este în Tg. Mureş, B-dul Pandurilor, nr 72, ap. 9, jud. Mureş. Sediul asociaţiei va putea fi schimbat la orice adresă în baza hotărârii Consiliului Director.-----------

CAPITOLUL IV
DURATA ASOCIAŢIEI

--------Art. 6. (1) Durata Asociaţiei este pe perioadă nelimitată, începând de la data înscrierii Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.--------------------------------------------------------------

CAPITOLUL V
PATRIMONIUL

--------Art. 7. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se constituie din sumele depuse de membrii acesteia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------(2) Patrimoniul Asociaţiei este constituit din aportul în bani al asociaţilor constând în suma de 600 RON adică şasesute RON patrimoniu subscris şi vărsat.-------------------------------------------

CAPITOLUL VI
ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

--------Art. 8. (1)Organele Asociaţiei sunt:---------------------------------------------------------------------
a) adunarea generală;----------------------------------------------------------------------------------------------
b) consiliul director;---------------------------------------- -------------------------------------------------------
c) cenzorul sau, în cazul în care va depăşi 100 de membrii, comisia de cenzori.--------------------------

Secţiunea I
Adunarea Generală

--------Art. 10. Adunarea generala este autoritatea suprema de conducere a Asociaţiei iar la data constituirii prezentei asociaţii este formată din membrii fondatori ai Asociaţiei.-------------------------
--------(2)Modul de funcţonare şi atribuţiile Adunării Generale sunt stabilite de Statutul Asociaţiei.--

Secţiunea II
Consiliul Director

--------Art. 11. (1)Consiliul director este organul executiv de conducere şi administrare al Asociaţiei.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------(2) Consiliul Director este ales de Adunarea Generală a Asociaţiei, pe o durată de 4 ani.----------------(3)Consiliul Director este format din: un preşedinte, vicepreşedinte şi un secretar.-------------
--------(4)Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului Director sunt stabilite în Statutul Asociaţiei.-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Art.12.(1) La data constituirii prezentei asociaţii au fost propuşi şi au fost aleşi cu unanimitae de voturi următorii membrii ai Consiliul Director:------------------------------------------------------------
PREŞEDINTE: KLOSZ VIKTOR, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, B-dul Pandurilor, nr 72, ap. 9, judeţul Mureş, născut la data de 30.11.1967, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1671130264383, posesor al C.I. seria MS nr. 093183, eliberată de Pol. Tg. Mureş, la data de 07.06.2001.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VICEPREŞEDINŢI: KLOSZ PETER, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Violetelor, nr 2, ap. 4, judeţul Mureş, născut la data de 09.07.1970, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1700709264373, posesor al C.I. seria MS nr. 317647, eliberată de Pol. Tg. Mureş, la data de 03.05.2005 şi BAROTI-ILLYES ZSOLT, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Ion Buteanu, nr 19, ap.10, judeţul Mureş, născut la data de 20.05.1969, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1690520264396, posesor al C.I. seria MS nr. 032133, eliberată de Poliţia Tg. Mureş, la data de 04.02.2000.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETAR: BAROTI BEATA-AGOTA, cetăţean român, domiciliată Tg. Mureş, str. Ion Buteanu, nr 19, ap.10, judeţul Mureş, născută la data de 08.08.1974, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 2740808264416, posesoare a C.I. seria MS nr. 436405, eliberat de SPCLEP Tg. Mureş, la data de 31.08.2007.------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEMBRU: FANCSALI LASZLO, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Trebely, nr 43, judeţul Mureş, născut la data de 21.11.1969, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1691121264379, posesor al C.I. seria MS nr. 293057, eliberată de Poliţia Tg. Mureş, la data de 26.11.2004.------------


Secţiunea III
Cenzorul

--------Art. 13. Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor.---------------------Cenzorul asociaţiei este: CSENTERI ANDRAS-LEVENTE, cetăţean român, domiciliat în Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor, nr 32, judeţul Covasna, născut la data de 20.04.1968, în Reghin, judeţul Mureş, CNP 1680420264441, posesor al C.I. seria KV nr. 183090, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 24.07.2007.--------------------------------------------------------------------------------
--------Art. 14. (1) Persoana desemnată de noi, membrii fondatori ai Asociaţiei şi împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice a subscrisei asociaţii este ŢOCU IRINEL, domiciliat în Tg. Mureş, str. I. Buteanu, nr 40, ap. 17, judeţul Mureş, CNP 1741113264390, posesor al C.I. seria MS nr. 367816, eliberată de Pol. Tg. Mureş, la data de 19.05.2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Subsemnaţii după citirea actului declarăm că am înţeles conţinutul acestuia şi cele cuprinse în act exprimă voinţa noastră.---------------------------------------------------------------------------------------
---------- Redactat în 8(opt) exemplare de avocat Ţocu Irinel, azi data atestării.--------------------------


MEMBRI FONDATORI:


KLOSZ VIKTOR _______________

KLOSZ PETER ________________

BAROTI-ILLYES ZSOLT _____________

BAROTI BEATA-AGOTA ______________

FANCSALI LASZLO ___________________

CSENTERI ANDRAS-LEVENTE ______________

BORKA-BALAS ATTILA ______________

NYULAS BERNAT-LASZLO _____________

BALASI ANDRAS _______________

ALBERT ATTILA _______________

ZAYZON ANDREA-ZSUZSANNA _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 


- urmează statutul -

STATUTUL ASOCIAŢIEI
SPORTIVE MASTER SKI&BIKE CLUB TG. MUREŞ

 


CAPITOLUL I
MEMBRII FONDATORI ŞI DENUMIREA
ASOCIAŢIEI
 

--------Art. 1. (1) Subsemnaţii:-----------------------------------------------------------------------------------
KLOSZ VIKTOR, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, B-dul Pandurilor, nr 72, ap. 9, judeţul Mureş, născut la data de 30.11.1967, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1671130264383, posesor al C.I. seria MS nr. 093183, eliberată de Pol. Tg. Mureş, la data de 07.06.2001,---------------------------
KLOSZ PETER, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Violetelor, nr 2, ap. 4, judeţul Mureş, născut la data de 09.07.1970, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1700709264373, posesor al C.I. seria MS nr. 317647, eliberată de Pol. Tg. Mureş, la data de 03.05.2005,---------------------------------
BAROTI-ILLYES ZSOLT, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Ion Buteanu, nr 19, ap.10, judeţul Mureş, născut la data de 20.05.1969, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1690520264396, posesor al C.I. seria MS nr. 032133, eliberată de Poliţia Tg. Mureş, la data de 04.02.2000,------------ BAROTI BEATA-AGOTA, cetăţean român, domiciliată Tg. Mureş, str. Ion Buteanu, nr 19, ap.10, judeţul Mureş, născută la data de 08.08.1974, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 2740808264416, posesoare a C.I. seria MS nr. 436405, eliberat de SPCLEP Tg. Mureş, la data de 31.08.2007,---------
FANCSALI LASZLO, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Trebely, nr 43, judeţul Mureş, născut la data de 21.11.1969, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1691121264379, posesor al C.I. seria MS nr. 293057, eliberată de Poliţia Tg. Mureş, la data de 26.11.2004,------------------------------
CSENTERI ANDRAS-LEVENTE, cetăţean român, domiciliat în Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor, nr 32, judeţul Covasna, născut la data de 20.04.1968, în Reghin, judeţul Mureş, CNP 1680420264441, posesor al C.I. seria KV nr. 183090, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 24.07.2007,----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BORKA-BALAS ATTILA, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. George Coşbuc, nr 19, ap. 10, judeţul Mureş, născut la data de 26.03.1970, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1700326264400, posesor al C.I. seria MS nr. 039830, eliberată de Poliţia Tg. Mureş, la data de 13.04.2000,----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NYULAS BERNAT-LASZLO, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, P-ţa Republicii, nr. 22, ap. 21, jud. Mureş, născut la data de 05.12. 1969, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1691205264380, identificat cu C.I. seria MS nr. 268421 eliberată de Poliţia Tg. Mureş la data de 30.06.2004,---------
BALASI ANDRAS, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Păltiniş, nr. 9, jud. Mureş, născut la data de 13.03.1967, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1670313264387, identificat cu C.I. seria MS nr. 143997, eliberată de Poliţia Tg. Mureş la data de 25.06.2002,-------------------------------------
ALBERT ATTILA, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Mihail Eminescu, nr. 69, jud. Mureş, născut la data de 30.10.1967, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1671030264371, identificat cu C.I. seria MS nr. 112767, eliberată de Poliţia Tg. Mureş la data de 07.11.2001 şi -------------------
ZAYZON ANDREA-ZSUZSANNA, cetăţean român, domiciliată Tg. Mureş, Aleea Cornişa, nr 8, ap. 9, judeţul Mureş, născută la data de 17.07.1974, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 274 0717264361, posesoare a C.I. seria MS nr. 196966, eliberat de Poliţia Tg. Mureş, la data de 18.06.2003 - în calitate de membrii fondatori, consimţim să constituim ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MASTER SKI & BIKE CLUB, organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, drept pentru care am încheiat, prezentul STATUT al acesteia, potrivit cu clauzele de mai jos.------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Art. 2. (1) Fondatorii asociaţiei sunt persoanele desemnate în această calitate la Art.1. din prezentul STATUT.-------------------------------- ---------------------------------------------------------------
--------Art. 3. (1) Denumirea Asociaţiei este „ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MASTER SKI & BIKE CLUB “-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) În prezentul STATUT, prin termenul „Asociaţia“ sau „Asociaţie“ se înţelege subscrisa „ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MASTER SKI & BIKE CLUB “.------------------------------------------


CAPITOLUL II
SCOPUL ASOCIAŢIEI

--------Art. 4. Asociaţia are ca scop practicarea şi promovarea sportului în general pentru îmbunătăţirea şi menţinerea unei stări de sănătate cât mai bună. Scopul Asociaţiei constă în practicarea pe scară largă, ca sport de masă a schiului, snowbordului, patinajului, montebikeului, ciclismului, triatlonului, duoatlonului, atletismului, înotului, handbalului, baschetului, voleiului, tenisului de câmp, tenisului de masă, şi a sportului în general, urmărind promovarea spiritului sportiv în rândul practicanţilor şi fără a urmării obţinerea unui profit în sens comercial. -----------Art. 5. (1) Atingerea scopului propus se va realiza prin:---------------------------------------------
a) promovarea schiului, snowbordului, patinajului, montebikeului, ciclismului, triatlonului, duoatlonului, atletismului, înotului, handbalului, baschetului, voleiului, tenisului de câmp, tenisului de masă, şi a sportului în general, prin antrenamente, cursuri, competiţii şi utilizarea căilor mass-media; ------------
b) practicarea schiului, snowbordului, patinajului, montebikeului, ciclismului, triatlonului, duoatlonului, atletismului, înotului, handbalului, baschetului, voleiului, tenisului de câmp, tenisului de masă, şi a sportului în general de către membrii asociaţiei şi nu numai;------------
c) participarea sportivilor şi a membrilor asociaţiei la activităţile şi competiţiile sportive organizate în ţară sau străinătate; -----------
d) stabilirea de contacte de cooperare şi schimb de experienţă cu persoane juridice similare sau cu personalităţi din domeniul sportului în general; --------------------------------------------------
e) organizarea unor competiţii proprii, atât în ţară cât şi în străinătate;------------------------------
f) organizare de cantonamente atât în ţară cât şi în străinătate pentru o mai bună pregătire a sportivilor;--------------------------------------------------------------------------------------------------
g) practicarea fotbalului, artelor marţiale, atletismului, înotului, handbalului, baschetului, voleiului, tenisului de câmp, tenisului de masă, popice, patinaj şi a sportului în general pentru îmbunătăţirea şi menţinerea unei stări de sănătate cât mai bună; -----------
h) achiziţionarea şi punerea la dispoziţia sportivilor şi a membrilor clubului a echipamentelor şi a materialului sportiv necesar în competiţii şi în antrenamente; ------------
i) organizarea de tabere, cantonamente recreative, excursii,-------------------------------------------
j) acordarea de premii şi burse;--------------------------------------------------------------------
k) organizarea de acţiuni caritabile ;----------------------------------------------------------------------
l) concesionarea, închirierea, construirea, cumpărarea unor bunuri mobile şi imobile cu caracter economic şi social pentru realizarea obiectivelor asociaţiei;--------------------
--------(2)Întreaga activitate a Asociaţiei se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale.-------

CAPITOLUL III
STATUTUL JURIDIC, SEDIUL ŞI DURATA

--------Art. 6. (1) Asociatia este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.---------------
--------(2) ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MASTER SKI & BIKE CLUB este organizaţie neguvernamentală, non profit.------------------------------------------------------------------------------------
--------(3)Asociaţia este cârmuită şi are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Ordonanţa nr. 26/2000. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Art. 7.(1) Sediul Asociaţiei este în Tg. Mureş, B-dul Pandurilor, nr 72, ap. 9 , jud. Mureş.----
--------Art. 8. (1) Durata Asociaţiei este pe periodă nelimitată.---------------------------------------------


CAPITOLUL IV
PATRIMONIUL

--------Art. 9. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se constituie din sumele depuse de membriii acesteia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------(2) Patrimoniul ASOCIAŢIEI SPORTIVE MASTER SKI & BIKE CLUB este constituit din suma de 600 RON, adică şasesute RON patrimoniu subscris şi vărsat până la autorizarea prezentei asociaţii de către instanţa competentă.---------------------------------------------------------------
--------Art. 10. (1) Asociaţia va avea ştampilă şi cont în bancă.-------- ------------------------------------

 

CAPITOLUL V

SECŢIUNEA I
Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţi

--------Art. 11. (1) Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:---------------------------------------------
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;--------------------------
b) să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei;------------------------------------------------
c) să-şi exprime liber părerile privind activitatea Asociaţiei;----------------------------------
d) să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai Asociaţiei la acţiunile interne şi internaţionale;---
e) să beneficieze de acţiunile şi activităţile organizate de Asociaţie;-------------------------
f) să primească titlul de membru de onoare pentru merite deosebite;------------------------
g) să fie recompensaţi pentru activitatea depusă în folosul Asociaţiei în conformitate cu actele interne de funcţionare ale acesteia.------------------------ --------------------------------
--------Art. 12. (1) Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:------------------------ -------------------
a) să participe când sunt convocaţi la activităţile organizate de asociaţie şi să participe financiar la dezvoltarea Asociaţiei;-----------------------------------------------------------------
b) să cunoască, să recunoască şi să respecte prezentul statut şi să acţioneze constant pentru creşterea prestigiului Asociaţiei;-----------------------------------------------------------
c) să nu întreprindă acţiuni în defavoarea Asociaţiei;------------------------------------------
h) să participe activ la acţiunile promovate de Asociaţie în interesul atingerii scopului propus;--------------------------------------------------------------------- ----------------------------


SECŢIUNEA II
Modul de dobândire şi pierdere
a calităţii de asociat

--------Art. 13. (1) Membrii Asociaţiei pot fi:------------------------ -----------------------------------------
a) persoane fizice sau juridice despre care se consideră că prin contribuţia lor deosebită pot spori substanţial dezvoltarea Asociaţiei sau pot îmbunătăţi funcţionarea acesteia în ideea atingeriii scopului propus;------------------------ ---------------------------------------------------------------------------
b) persoane fizice sau juridice care aderă la ideile şi mijloacele de acţiune promovate de Asociaţie;--
c) persoane fizice sau juridice care au scopuri comune cu cele ale membrilor Asociaţiei;-------- ------
--------(2) Asociaţia poate avea şi membri simpatizanţi care, pentru a deveni membri, vor trebui să urmeze aceeaşi procedură ca şi celelalte persoane care au intenţia să devină membri cu drepturi depline.------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------
--------(3) Membrii simpatizanţi ai Asociaţiei nu au drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei.-
--------(4) Prin „membru asociat“, în sensul pezentului statut, se înţelege membru asociat cu drepturi depline.-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Art. 14. (1) Persoana care este interesată să devină asociat are obligaţia de a depune o cerere prin care să îşi manifeste intenţia în acest sens, la care va ataşa un memoriu în care va prezenta motivele care stau la baza intenţiei sale de a deveni membru al Asociaţiei.-------- -----------------------
--------(2) În cererea prevăzută la aliniatul anterior, pretendentul la calitatea de membru asociat va face şi o declaraţie pe proprie răspundere prin care se va obliga, în cazul admiterii sale, să plătească cotizaţia stabilită, sub sancţiunea excluderii.-------- ----------------------------------------------------------
--------Art. 15. (1) Consiliul Director al Asociaţiei este obligat ca, în momentul în care la secretariatul Asociaţiei sunt depuse mai mult de cinci (5) cereri de admitere de noi membrii, să convoace Adunarea Generală, în şedinţă extraordinară, care se va pronunţa prin vot asupra admiterii.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Art. 16. (1) Membrii Asociaţiei îşi pierd calitatea de membru în următoarele condiţii:---------
a) la cerere, prin exprimarea dorinţei de a se retrage din asociaţie, în acest sens membrul asociat va depune un act scris, în termen de cel puţin 3 luni înainte de finele încheierii anului financiar;------------------------ --------------------------------------------------------------
b) prin excludere, în cazul în care membrul asociat aduce grave prejudicii morale sau materiale Asociaţiei. Excluderea se hotărăşte de Adunarea Generală a Asociaţiei, după studierea raportului întocmit de Consiliul Director;-------- -------------------------------------
c) prin deces, calitatea de membru al Asociaţiei este personală şi nu se poate transmite la succesori. În cazul membrilor persoane juridice, calitatea de membru asociat se pierde în cazul lichidării, dizolvării, falimentului şi reorganizării;-------------------------------------
d) prin neachitarea cotizaţiei în cuantumul şi la termenele stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei;------------------------ -------------------------------------------------------
e) prin absenţa nemotivată de la trei şedinţe consecutive ale Adunării Generale a Asociaţiei.-------------------------------- -------------------------------------------------------------


CAPITOLUL VI
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

--------Art. 17. (1) Organele Asociaţiei sunt:-------------------------------- ----------------------------------
a) Adunarea Generală;---------------------------------------- ----------------------------------------------------
b) Consiliul Director;------------------------------------------------ ---------------------------------------------
c) Cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori.---------------------------------------- -----------------------


SECŢIUNEA I
Adunarea Generală

--------Art.18. - (1) Adunarea Generală este autoritatea supremă a Asociaţiei conform prezentelor prevederi statutare.-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------(2) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.-----------
--------(3)Toţi membrii pot participa la adunările generale.--------------------------------------------------
--------(4) Şedinţele adunării generale sunt ordinare şi extraordinare. Adunarea generală ordinară se întruneşte o dată pe an, în primul trimestru, iar cea extraordinară ori de câte ori este necesar ---------
---------(5) Convocarea membrilor la şedinţele ordinare ale adunării generale se face de către consiliul director prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, expediată cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru şedinţă. În cazul adunărilor extraordinare, termenul fixat anterior va fi de numai 5 zile. Convocarea va cuprinde în mod obligatoriu locul, ziua, ora şi ordinea de zi a şedinţei.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Art.19. (1) Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliul Director şi asupra cenzorilor.---------------------------------------- ----------------------------------------------------------
--------Art. 20. (1) Adunările generale sunt extraordinare şi ordinare şi se vor ţine la sediul Asociaţiei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------(2) În cazul în care, din diferite motive, adunările generale nu se pot ţine la sediul Asociaţiei, locul unde se va ţine Adunarea Generală va fi menţionat în convocatorul adunării.----------------------
--------Art. 21. (1) Adunarea Generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la întocmirea raportului anual al Consiliul Director, a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil.------------------------ -----------------------------------------------------------------------
--------Art.22. (1) În afara altor probleme incluse pe ordinea de zi, în adunarea generală ordinară se va hotărî cu privire la:-------------------------------- -------------------------------------------------------------
a) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;------------------------------------
b) aprobarea raportului anual al Consiliul Director asupra activităţii Asociaţiei;-------------------------
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;-----------------------------------------------------
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;--------------------
e) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) gajarea, închiderea sau desfiinţarea uneia sau mai multora dintre unităţile Asociaţiei.----------------
--------Art. 23. (1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale extraordinare este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul asociaţilor, iar hotărârile se adoptă cu votul unei treimi din numărul celor prezenţi.--------------------------------------------------------------------------------
--------(2) Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de prezenţă prevăzute la aliniatul precedent, adunarea ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra ordinii de zi a celei dintâi adunări cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.------------
--------Art. 24. (1) Adunarea Generală se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru a hotărâ asupra:------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------
a) stabilirii strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;-------------------------------
b) înfiinţării de filiale;-------------------------------------------------------------------------------
c) modificării dispoziţiilor Actului Constitutiv;-------------------------------------------------
d) admiterii de noi membrii a Asociaţiei;-------- ------------------------------------------------
e) prelungirii duratei Asociaţiei;-------- ----------------------------------------------------------
f) excluderii din asociaţie; -------------------------------------------------------------------------
g) stabilirii indemnizaţiilor membrilor Consiliul Director şi a cenzorilor, precum şi suportarea altor cheltuieli ocazionate de această activitate; ------------------------------------
h) asocierii cu alte asociaţii în vederea constiuirii unor federaţii;-----------------------------
i) stabilirii prestaţiilor şi cotizaţiilor la care vor fi supuşi membrii Asociaţiei, pe baza propunerilor Consiliului Director;------------------------------------------------------------------
j) oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut;----------------------------------------
--------Art.25. (1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare sunt necesare:----------
- la prima convocare, prezenţa membrilor asociaţi reprezentând trei pătrimi din numărul total al membrilor Asociaţiei, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de asociaţi care să reprezinte jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţiei;---------------------------------------------------------
- la convocările următoare, prezenţa membrilor asociaţi reprezentând jumătate din numărul total al membrilor Asociaţiei, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de asociaţi care să reprezinte jumătate plus unul din numărul celor prezenţi.-----------------------------------------------------------------
--------Art.26. (1) Toţi membrii Asociaţiei au drept de vot egal, cu excepţia membrilor simpatizanţi care au rol consultativ.-------------------------------- ------------------------------------------------------------
--------Art. 27.(1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.-----------
--------(2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.------------------------------------------------
--------Art.28.(1) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------(2) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau prezentului statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.----------
--------Art.29. (1) Hotărârile în Adunarea Generală a Asociaţiei se iau prin vot deschis, cu excepţia hotărârilor privind alegerea membrilor Consiliul Director.---------------------------------------------------
--------(2) Adunarea Generală poate stabili, cu un cvorum de două treimi din numărul membrilor asociaţi prezenţi la şedinţă, ca anumite hotărâri să fie adoptate prin vot secret.--------------------------
--------Art.30.(1) Adunarea Generală a Asociaţiei va fi convocată de către Consiliul Director ori de câte ori este nevoie, conform prezentelor prevederi statutare.-----------------------------------------------
--------(2) Consiliul Director este obligat să convoace de îndată Adunarea Generală, la cererea unei treimi din numărul total al membrilor Asociaţiei.-------------------------------------------------------------
--------Art.31.(1) Convocarea va trebui să cuprindă data, ora, locul ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------(2) În convocarea pentru prima Adunare Generală se va putea fixa şi data, ora şi locul pentru ce-a de-a doua, în cazul în care ce-a dintâi nu s-ar putea ţine.----------------------------------------------
--------Art.32. (1) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea dispoziţiilor Actului Constitutiv, exceptând dispoziţiile privitoare la scopul Asociaţiei, convocarea membrilor Adunării Generale a Asociaţiei va trebui să cuprindă textul integral al acestor modificări.-------------------------
--------Art.33. (1) În ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa adunării se va deschide de către preşedintele Consiliului Director sau de către acela care îi ţine locul.--------------------------------------
--------Art. 34. (1) Se va întocmi un proces-verbal, semnat de preşedinte şi secretar, care va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data, ora şi locul adunării, membrii asociaţi prezenţi, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea membrilor asociaţi, declaraţiile făcute de ei în şedinţă.--------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
--------(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a membrilor asociaţi.------------------------------------------------------------------------------------
--------(3) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.-------------------------------------
--------Art.35.(1) Membrii asociaţi nu vor putea fi reprezentaţi în adunările generale decît prin alţi membrii asociaţi, în baza unei procuri speciale.---------------------------------------------------------------
--------(2) Procurile vor fi depuse în original la secretariatul Asociaţiei până la data Adunării Generale, sau vor fi prezentate şi depuse la preşedintele de şedinţă, înainte de începerea dezbaterilor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


SECŢIUNEA II
Consiliul Director


--------Art. 36.(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere şi administrare al Asociaţiei.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------(2) Consiliul Director este ales de Adunarea Generală a Asociaţiei, pe o durată de 4 ani.-------
--------(3) Consiliul Director are următoarea componenţă:---------------------------------------------------
PREŞEDINTE: KLOSZ VIKTOR, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, B-dul Pandurilor, nr 72, ap. 9, judeţul Mureş, născut la data de 30.11.1967, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1671130264383, posesor al C.I. seria MS nr. 093183, eliberată de Pol. Tg. Mureş, la data de 07.06.2001.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VICEPREŞEDINŢI: KLOSZ PETER, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Violetelor, nr 2, ap. 4, judeţul Mureş, născut la data de 09.07.1970, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1700709264373, posesor al C.I. seria MS nr. 317647, eliberată de Pol. Tg. Mureş, la data de 03.05.2005 şi BAROTI-ILLYES ZSOLT, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Ion Buteanu, nr 19, ap.10, judeţul Mureş, născut la data de 20.05.1969, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1690520264396, posesor al C.I. seria MS nr. 032133, eliberată de Poliţia Tg. Mureş, la data de 04.02.2000.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETAR: BAROTI BEATA-AGOTA, cetăţean român, domiciliată Tg. Mureş, str. Ion Buteanu, nr 19, ap.10, judeţul Mureş, născută la data de 08.08.1974, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 2740808264416, posesoare a C.I. seria MS nr. 436405, eliberat de SPCLEP Tg. Mureş, la data de 31.08.2007.------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEMBRU: FANCSALI LASZLO, cetăţean român, domiciliat în Tg. Mureş, str. Trebely, nr 43, judeţul Mureş, născut la data de 21.11.1969, în Tg. Mureş, judeţul Mureş, CNP 1691121264379, posesor al C.I. seria MS nr. 293057, eliberată de Poliţia Tg. Mureş, la data de 26.11.2004.------------
--------(4) În raporturile cu persoanele fizice, juridice, autorităţile publice, administrative şi juridice Asociaţia este reprezentată de Preşedintele Consiliului Director. Preşedintele Consiliului Director poate desemna ca în lipsa lui Asociaţia să fie reprezentată de alte persoane.-----------------------------
--------Art.37.(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.---
--------(2) În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:----------------------------------------------
a) prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele programelor Asociaţiei;-------- ---------------------------------------------------------------
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; ---------------------------------------------
c) cu acordul Adunării Generale, poate proceda la schimbarea sediului Asociaţiei;----------------
d) propune Adunării Generale cuantumul prestaţiilor şi cotizaţiilor la care vor fi supuşi membrii asociaţi;-----------------------------------------------------------------------------------------------
e) stabileşte cuantumul remuneraţiilor care se cuvin funcţionarilor Asociaţiei;---------------------
f) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;------------------------------------------
g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.------------------------------------
--------Art.38.(1) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 37 alin. (2) lit. b) şi g).--------------------------------------------------
--------Art.39. (1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe de lucru de câte ori este necesar - însă nu mai puţin decât o dată pe lună - pentru rezolvarea problemelor curente ale Asociaţiei şi în ideea atingerii scopului propus de membrii asociaţi;-----------------------------------------------------------------
--------(2) În fiecare şedinţă a Consiliului se va stabili data, ora şi locul unde se va ţine următoartea şedinţă.------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------
--------Art.40.(1) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului Director, este necesară prezenţa personală a tuturor membrilor săi.-------------------------------- -----------------------------------------------
--------(2) Deciziile se iau cu votul a două treimi din numărul membrilor Consiliului Director.----------------(3)Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenţie privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.------------------------------------------------ ----------------------------------------
--------Art. 41. (1) La fiecare şedinţă se va putea întocmi un proces verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate.-----------------------------
--------Art.42. (1) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor membrii ai Consiliului Director, ceilalţi membrii procedează la convocarea Adunării Generale, care va numi cu titlu provizoriu alţi membrii, stabilind totodată şi puterile care se acordă acestora.-------- ------------------------------------------------
--------Art. 43. (1) Membrul Consiliul Director care are într-o anumită operaţie, direct sau indirect, interese contrare intereselor Asociaţiei, trebuie să înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi membrii şi pe cenzori şi să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operaţie.---------------------------------
--------(2) Aceeaşi obligaţie o are oricare membru al Consiliului Director în cazul în care, într-o anumită operaţie, ştie că sunt interesate soţia, rudele sau afinii săi pînă la gradul al patrulea inclusiv.------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------
--------(3) Membrul Consiliului Director care nu a respectat prevederile alin. 1 şi 2 va răspunde de daunele ce au rezultat pentru asociaţie.---------------------------------------- ---------------------------------
--------Art.44.(1) Consiliul Director, cu majoritate absolută şi cu acordul Adunării Generale a asociaţilor, poate delega atribuţiile sale unuia dintre membrii săi.------------------------------------------
--------Art.45.(1) Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.------------
--------Art.46.(1) Deciziile Consiliul Director, contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociaţiei pot fi atacate în justiţie, de către orice asociat sau membru al Consiliului Director în condiţiile prevăzute la art. 28.------------------------------------------------ -----------------------------------

SECŢIUNEA III
Cenzorii


--------Art.47. (1) La data constituirii cenzorul asociaţiei este: CSENTERI ANDRAS-LEVENTE, cetăţean român, domiciliat în Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor, nr 32, judeţul Covasna, născut la data de 20.04.1968, în Reghin, judeţul Mureş, CNP 1680420264441, posesor al C.I. seria KV nr. 183090, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 24.07.2007. Durata mandatului acestuia este de 4 ani de la data semnării prezentei.--------------------------------------------------------------------------
--------(2)În cazul în care Asociaţia va avea mai mult de 100 de membrii asociaţi înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se va exercită de către o comisie de cenzori.-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------(3) În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:-------------------
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;------------------------------------------
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;-----------------------------------------------------
c) poate participa la şedinţele Consiliul Director fără drept de vot;-------- --------------------------------
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.--------------
--------(4) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.-----------------------------------------------------------------------------------------
--------(5) Durata mandatului lor este de 4 ani şi pot fi realeşi.-------- --------------------------------------
--------Art.48.(1) Cenzorii trebuie să-şi exercite personal mandatul lor.-----------------------------------
--------(2) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă stabilită de Adunarea Generală.------------
--------(3) În caz de moarte, împiedicare fizică sau legală, încetarea sau renunţarea la mandat a unui cenzor, Consiliul Director va convoca Adunarea Generală, care va numi alţi cenzori.-------------------
--------Art.49.(1) Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze patrimoniul şi gestiunea Asociaţiei, să verifice dacă bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului.-------- ----------------------------------
--------(2) Despre toate acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le vor crede necesare, cenzorii vor face Adunării Generale un raport amănunţit.-------- -------------------------------------------
--------(3) Adunarea Generală nu va putea aproba bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli şi pierderi dacă acestea nu sunt însoţite de raportul cenzorilor.-------- -------------------------------------
--------Art.50.(1) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:------------------------------------------------------
a) să facă, în fiecare lună şi pe neaşteptate, inspecţii casei şi să verifice existenţa titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea Asociaţiei sau au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;-----------
b) să convoace adunarea ordinară sau extraordinară, când n-a fost convocată de Consiliul Director;-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------
c) să ia parte la adunările ordinare şi extraordinare, putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;-------- ---------------------------------------------------------
d) să vegheze ca dispoziţiile legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociaţiei să fie îndeplinite de membrii Consiliului Director şi lichidatori.-------- -------------------------------------
--------Art.51.(1) Cenzorii vor aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului Director neregularităţile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţa Adunării Generale.-------- -------------------------------------------
--------Art.52.(1) Cenzorii au dreptul să obţină în fiecare lună de la Consiliul Director o situaţie despre mersul operaţiilor.-------- ---------------------------------------------------------------------------------
--------(2)Cenzorii pot lua parte la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.---------------------
--------Art.53.(1) Este interzis cenzorilor să comunice membrilor asociaţi în particular sau terţilor datele referitoare la operaţiile Asociaţiei constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.---------------
--------Art.54(1) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute de art. 51, cenzorii vor delibera împreună; ei însă vor putea face, în caz de neînţelegere, rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate Adunării Generale.-------------- ----------------------------------------------------------------------------------
--------(2) Pentru celelalte obligaţii impuse de lege şi statut, cenzorii vor putea lucra separat.----------
--------(3) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.-------- ---------------------------------------------------------------------------------
--------Art.55.(1) Întinderea şi efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------(2)Revocarea lor se va putea face numai de Adunarea Generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.-------- -----------------------------------------------------------------------------------------------
--------Art.56.(1) Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.----


CAPITOLUL VII
VENITURILE

--------Art.57. (1) Veniturile Asociaţiei provin din:-------- --------------------------------------------------
a) cotizaţiile membrilor;-------- ----------------------------------------------------------------------------
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;---------
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;-------- ---------------------------------
d) venituri realizate din activităţi economice directe;-------- -------------------------------------------
e) donaţii, sponsorizări sau legate;-------- ----------------------------------------------------------------
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;-------- -------------------------
g) alte venituri prevăzute de lege.-------- -----------------------------------------------------------------
--------Art.58.(1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.-------- ------------------------------------------
--------Art.59.(1) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul ei.-------- -------------------------------------------


CAPITOLUL VIII
CONSTITUIREA DE FILIALE


--------Art.60.(1) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei.---------------------
--------(2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei.-------- ---------------------------------------------
--------(3) Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a Adunării Generale a Asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Art.61.(1) Dacă Asociaţia urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

 

CAPITOLUL IX
MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI A STATUTULUI
ASOCIAŢIEI


--------Art.62.(1) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal şi înscrierea modificării se întreprind de Consiliul Director. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public nu este necesară prezenţa altor persoane decât aceea a membrilor Consiliului Director sau a unora dintre ei, desemnaţi de Adunarea Generală ori de Consiliul Director, după caz. -------------------------------------
--------(2) Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află vechiul sediu, cât şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află noul sediu. În acest scop, o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată, din oficiu, judecătoriei în circumscripţia căreia Asociaţia urmează să-şi aibă noul sediu.

 


CAPITOLUL X
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

SECŢIUNEA I
Dizolvarea

--------Art.63. (1) Asociaţia se dizolvă: -----------------------------------------------------------------------
a) de drept; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz; -------------------------------------------------
c) prin hotărârea Adunării Generale. --------------------------------------------------------------------------
--------Art.64. (1) Asociaţia se dizolvă de drept prin: --------------------------------------------------------
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;---------
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;------
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea a Judecătoriei, la cererea oricărei persoane interesate.------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Art.65.(1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;-----------------
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;-----------
c) când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;-----------------------------
d) când Asociaţia a devenit insolvabilă; -----------------------------------------------------------------------
e) în cazul prevăzut la art. 61, al prezentului STATUT. ----------------------------------------------------
--------Art.66.(1) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune va la judecătorie, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. -----------------------------------------------------
--------Art.67.(1) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. ----------------------------------------------------------------------------------
--------(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător. ---------------------------------------------------------------------------------
--------(3) Bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. -----------------------------------------------------------------------
--------(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.---------------------------------------------------------------

SECŢIUNEA a II-a
Lichidarea

--------Art.68.(1) În cazul dizolvării prevăzute de art.66, lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.-------------------------------
--------(2) Mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.----------------------------(3) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentanţii permanenţi - persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Art.69.(1) Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei -------------------------------
--------(2) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.---------------------------------
--------Art.70.(1) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.----------------------
--------(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Art.71.(1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său.------------------------------------------------------------------------------------
-----------------(2) Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.-----------------------
--------Art.72.(1) În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.----
--------Art.73.(1) Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.------
--------Art.74.(1) Atât faţă de asociaţie, cât şi faţă de membrii asociaţi sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.-------------------------------------------------------------------
--------Art.75.(1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei.------------------------------------------------------------------------
--------(2) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.--------------------------------------------------
--------Art.76.(1) Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta, lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.-----------------------------------------------------------------
--------Art.76.(1) Contestaţiile la bilanţul l